"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen voor gemengde VvE’s

Wilt u uw bestaande woning met een aansluiting op een extern warmtenet aardgasvrij maken? Voor gemengde VvE’s en verhuurders is subsidie mogelijk vanuit de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH).

Gemengde VvE’s zijn Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) waar een deel van de eigenaren zelf in de woning woont (eigenaar-bewoners) en een deel de woning verhuurt. Onder verhuurders verstaat het RVO hier woningcorporaties, institutionele beleggers en zakelijke en particuliere verhuurders.

Met de SAH krijgt u subsidie voor bestaande woningen die binnen 5 jaar van het aardgas afgaan en die op een warmtenet zijn of worden aangesloten. De subsidie is beschikbaar voor aanpassingen in de woningen (inpandige woningkosten) en voor de aansluitkosten op het externe warmtenet.

Per 1 oktober 2021 is de regeling gewijzigd. Voor die datum was de regeling alleen beschikbaar voor huurwoningen. Maar nu mogen gemengde VvE’s ook SAH aanvragen. Ook andere voorwaarden veranderen per 1 oktober 2021, maar alleen voor aanvragen van na die datum en dus niet met terugwerkende kracht. In de tekst is het duidelijk aangegeven als iets alleen voor aanvragen van na 1 oktober 2021 geldt.

Bekijk ook de andere voorwaarden en de veelgestelde vragen voor deze subsidie.

Subsidie voor inpandige woningkosten

De SAH geeft financiële steun voor de volgende kosten die u in de woning maakt voor het:

 • afkoppelen van de aardgasaansluiting en het verwijderen van de gasmeter dus de afsluitingskosten van de netbeheerder;
 • aanpassen of vervangen van alle inpandige onderdelen van het ruimteverwarmingssysteem en de voorziening voor aardgasvrij koken en warm tapwater door:
  • het verwijderen van de individuele of collectieve cv-ketel, inclusief de rookgasafvoer;
  • het aanpassen van de warmteafgiftesystemen voor verwarming op lage temperatuur;
  • het verwijderen van het individuele warmtapwatertoestel;
  • het verwijderen van het gasfornuis of het installeren van een niet-gasgedreven warmtapwatervoorziening;
  • bij aanvragen na 1 oktober 2021: het aanschaffen van een volledig elektrische kookvoorziening.
 • verrichten van verdere bouwkundige aanpassingen die nodig zijn voor het aardgasvrij maken van de woning. Hieronder valt:
  • het aankoppelen van de binneninstallatie aan het warmtenet
  • het aankoppelen van de binneninstallatie aan het inpandig leidingstelsel
  • het aanpassen van de meterkast en leidingen voor elektrisch koken
  • het verwijderen van de stijgstangen
  • bouwkundige aanpassingen voor het plaatsen van de afleverset
  • het verwijderen van de gasleidingen
  • het aanleggen van een inpandig leidingstelsel

Is de woning al aangesloten op een warmtenet, maar wordt nog wel aardgas gebruikt voor koken en/of warm tapwater? Dan mag u alleen subsidie aanvragen voor aanpassingen in de woning (inpandige woningkosten). De subsidie voor aansluitkosten op het warmtenet kunt u dan niet aanvragen omdat de woning al is aangesloten.

Subsidie voor aansluitkosten op het warmtenet

Voor het aansluiten van uw woning op een extern warmtenet brengt de warmteleverancier kosten in rekening. Denk aan de aansluitbijdrage en de projectbijdrage. De hoogte van de kosten verschilt per situatie. De kosten zijn afhankelijk van de ligging, warmtebronnen en de specifieke kosten voor de benodigde uitbreiding van een distributienet. De SAH geeft financiële steun voor deze kosten.

Bij aanvragen na 1 oktober 2021: de kosten voor de aanleg van het inpandige leidingstelsel vallen niet onder de inpandige woningkosten, maar onder de aansluitkosten als:

 • u optreedt als doorleverancier van de warmte geleverd door een andere warmteleverancier; of
 • de aanvrager kosten maakt voor het aanleggen van een inpandig leidingstelsel en het eigendom of beheer van deze leidingen overgedragen wordt aan de warmteleverancier

Vraagt u subsidie aan voor de aansluitkosten? Dan vraagt u ook altijd subsidie aan voor de aanpassingen in de woning (inpandige woningkosten). De woning is na de aanpassingen namelijk helemaal aardgasvrij.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

Per woning ontvangt u maximaal € 5.000 subsidie ontvangen.

 • De SAH vergoedt 40% van de aanpassingen in de woning. U ontvangt maximaal een subsidiebedrag van € 1.200 per woning voor deze inpandige woningkosten. Dit is ook het maximale bedrag dat de SAH vergoedt voor woningen die al op een warmtenet zijn aangesloten.
 • De SAH vergoedt 30% van de aansluitkosten van een woning op een warmtenet. U kunt maximaal € 3.800 subsidie per woning voor de aansluitkosten ontvangen.

Aanvragen

De SAH is open van 1 mei 2020 tot en met 31 december 2023. Vanaf 1 oktober 2021 mogen gemengde VvE’s ook een aanvraag indienen. In de aanvraagprocedure staat stap voor stap uitgelegd hoe u de SAH aanvraagt. U leest daar ook hoe u uw voortgang doorgeeft en vaststelling aanvraagt (zie na uw aanvraag).

Bron: RVO

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?