"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

De VvE en de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen

Het wetsvoorstel ‘Wet bestuur en toezicht rechtspersonen’ zal op 1 juli 2021 in werking treden. Dit wetsvoorstel beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren en levert een wettelijke grondslag op voor het instellen van een toezichthoudend orgaan. Maar geldt deze nieuwe regelgeving ook voor VvE’s?

De wet geldt vanaf 1 juli 2021 voor:

  • Verenigingen
  • Stichtingen
  • Coöperaties
  • Onderlinge waarborgmaatschappijen.

De wet maakt geen onderscheid tussen groot of klein. Er is ook geen onderscheid tussen betaalde bestuurders of een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Dus als je een sportvereniging bent of een kleine hobbyvereniging of een stichting voor een goed doel: je moet aan de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) voldoen.

NB. Verenigingen van Eigenaren (VVE’s) zijn uitgezonderd. Hiervoor gelden andere wettelijke regels.

BW artikel 2:9

In het oorspronkelijke wetsvoorstel was een wijziging van art. 2:9 BW opgenomen en een voorstel voor een nieuw art. 2:9a tot en met 2:9c BW. Uit art. 5:124 lid 2 BW vloeit voort dat titel 1 van boek 2 BW van toepassing is op VvE’s met uitzondering van enkele genoemde artikelen. Art. 2:9 BW en de artikelen 2:9a tot en met 2:9c BW zouden dus van toepassing worden op VvE’s.

Echter, in een later stadium is er toch voor gekozen het huidige art. 2:9 BW in stand te laten. Er is namelijk bepleit voor een minder vergaande uniformering van de rechtspersonen in Boek 2 BW. Dit om rechtsvormen verschillend te kunnen blijven behandelen. Het huidige art. 2:9 BW blijft dus in stand  en  de afzonderlijke bepalingen worden teruggeplaatst in de afzonderlijke delen van Boek 2 BW.

Op basis van de wettekst moet geconcludeerd  worden dat de nieuwe regelgeving die uit deze wet voortvloeit, niet van toepassing is op het appartementsrecht. Titel 2 is slechts van toepassing voor zover uitdrukkelijk genoemd in Boek 5 titel 9 BW en dit wetsvoorstel wijzigt Boek 5 BW niet. De voorlopige conclusie moet dan ook zijn dat de nieuwe wetgeving niet van toepassing is op VvE’s.

Mandeligheid

Daarvoor is de WBTR wél van toepassing. Wij informeren de betrokken klanten binnenkort hierover, zodra er meer bekend is over de gevolgen van de wet voor het beheer van de mandeligheid.

Bron: Rijssenbeek advocaten & WBTR

Mis niets en blijf op de hoogte van al het nieuws

× Hoe kunnen we je helpen?